Рух мас гірських порід

Здається, що гірські породи міцні й можуть утримувати високі гори та скелі. Однак міцність усіх гірських порід обмежена, тому внаслідок впливу гравітації, процесів вивітрювання (див. с. 110-111) та ерозії (див. с. 112-113) форма земної поверхні змінюється. Стрімкі урвища існую’ декілька тисячоліть, але внаслідок дії річки можуть швидк обвалитися. Здається, що схили пагорбів щільні й міцні, однак час від часу вони зсуваються. Це спричиняє катастр, фічні наслідки, якщо сили, що утримують схил, змінюютьс
внаслідок дії рясних дощів, знищення рослинності або таких геологічних под
як землетруси (див. с. 118). Швидкість такого руху мас залежить від стрімкості схилу й порід, що його складають.
СТІЙКІСТЬ СХИЛІВ
Схили насипу7 будь-якого матеріал)7 мають певний к)т, який визначається силою зчеплення між окремими частинками. Це стосується як ущільнених (в яких частинки з’єднані між собою), так і неущільнених схилів (частинки яких можуть вільно переміщуватися). Якщо кут схилу’ стає надто великим або з якихось причин змінюється, насип може осунутися, намагаючись досягти більш стійкого положення. Крім того, маси матеріалу починають рухатися під дією сили тяжіння, якщо внаслідок нагромадження води, додаткової маси або дії землетрусу сила зчеплення між частинками змінюється.
ПІЩАНІ ДЮНИ
.Vразі механічного впливу частинки піску осипаються вниз схилом піщаної дюни, доки не утвориться природний кут схилу.
Кожний із цих чинників здатний різко змінити рівноваг)’ маси і спричинити її обвал. На поверхні Землі (як на суходолі, так і нижче рівня моря) зустрічаються величезні маси нестійкого ущільненого або неущільненого матеріалу. Значна його частина утворює схили з максимальною крутістю, які під дією різних чинників можуть осунутись. Мешканцям високогірних районів і тим, хто живе біля узбереж зі стрімкими урвищами, найбільше відомі процеси руху мас гірських порід та можливі наслідки обвал)’ схилів.

Оцініть статтю