Урбанізовані території. Убранізація містами

Двісті років тому більшість людей жила у нечисленних сільських громадах, а великих міст було небагато. Як відомо, серед них лише в Лондоні проживало понад мільйон мешканців, і ще кілька міст мало населення понад 100 000. Нині в містах живе близько половини населення нашої планети. Завдяки стрімкому і стійкому приросту міського населення до 2020 р. шестеро з кожних десяти осіб стануть городянами. Розселення великої кількості людей призвело до швидкого зростання міст: угору (висотні будинки) і вшир — унаслідок збільшення їх площі. Міста ростуть настільки швидко, що в деяких частинах світу вони зливаються між собою, утворюючи велетенські мегалополіси (наприклад, Нью-Йорк і Токіо).

На сьогодні площа урбанізованих територій становить близько 3% площі поверхні нашої планети; ця цифра, схоже, протягом на-ступних 20 років подвоїться. Урбанізовані території дедалі більшою мірою домінують в економічному та соціальному житті світу.

Сьогодні наш світ дуже урбанізова-ний, і не лише тому, що половина населення планети живе в містах. Міста відіграють голови}’ роль у сучасному житті. їх вплив настільки великий, що вони часто по-стачають харчові продукти, сировину й електроенергію навіть у найвіддаленіші сільські регіони. Як наслідок, міста перетворилися на основні осередки транспорту, торгівлі та технологічного прогресу. Вони є центрами культурного життя, оскільки саме в них зосереджені численні музеї, театри тощо. Соціальні зміни, які в сільській місцевості тривають століттями, у містах відбуваються протягом кількох років. Дуже істотним є вплив міст на довкілля. їх розвиток виявляється не лише в розширенні площ забудови; він також істотно змінює клімат планети: як на місцевому рівні — створюючи «острівці тепла», — так і на глобальном}’, через викиди в атмосферу побічних продуктів інтенсивного енергоспоживання.

Оцініть статтю